Oferta usług


- mapa do celów projektowych
- pomoc w projektowaniu 
- mapy sytuacyjno - wysokościowe
- wytyczenia budynków,  budowli, sieci uzbrojenia terenu,  obiektów punktowych i liniowych
- inwentaryzacja budynku ( odbiór budynku, budowy )
- mapy powykonawcze przyłączy ( kanalizacji, wody itp. )
- obsługa geodezyjna - budowa dróg
- wskazanie granic
- podziały działek
- obsługa inwestycji ( budowy hal, fabryk, budowy hydrotechniczne, operaty   przemieszczeń, wieże telefonii GSM itp.)
- pomiary elewacji  ( w DWG)
- pomiary kubaturowe ( pryzmy, hałdy, modele terenu DTM)
- pomiary specjalistyczne - ustawianie maszyn i urządzeń, sprawdzanie liniowości, pionowości itp.
- suwnice, estakady, torowiska - dokumentacja powykonawcza
- obsługa budowli hydrotechnicznych - śluza, jaz itp.

Działamy na terenie powiatów: 
- milicki 
- trzebnicki
- ostrowskiLOGO GEODEZJA TRAFANKOWSKI-male.jpg
usługi geodezyjne
dla firm i klientów indywidualnych
obsługa inwestycji
pomiary realizacyjne
pomiary specjalistyczne